Typing text B
Slušajte nas 
NA  88.9  MHz FM  Stereo
NA  97.7  MHz FM  Stereo
put em  li ve  stre am-a

BRENDIRANA PERSONALIZOVANA RADIO STANICA


 

Radio Skay Brendirani radio 01

 

   Jedna od stvari koje mogu doprineti popravljanju imidža neke kompanije je i adekvatan izbor muzike koja će se puštati u poslovnom prostoru. Bilo da je reč o restoranima, kafićima ili drugim ugostiteljskim objektima, super marketima, tržnim centrima, prodavnicama, salonima lepote, knjižarama, kladionicama, muzika je ta koja pravi razliku. Vrsta, tempo i drugi parametri muzike utiču na vreme koje će gosti provesti u objektu, na brzinu ispijanja pića i konzumiranja hrane, brzinu kretanja kroz market. 

   Iskusni muzički urednici odlično znaju kako treba izazvati prijatan osećaj kod kupaca. Vodeći računa o  brendu, koristeći se naučnim istraživanjima i stečenim iskustvom, dobar odabir pravi razliku između „tamo neke pozadinske muzike“ i muzike koja potrošače pretvara u aktivne slušaoce. 

   Uz dogovor sa menadžementom na targetiranju ciljne grupe, adekvatna i pravovremena muzika doprinosi da se gosti/posetioci osećaju prijatno, utiče na atmosferu, pravi bolju zabavu.

   Profesionalna selekcija muzike, takođe, pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih i njihov rad. Dobro motivisani i zadovoljni zaposleni pružiće bolju uslugu korisnicima usluga i time podići kvalitet iste. Dokazano je da muzika na radnom mestu podiže nivo produktivnosti, tako što ublažava stres i napetost, prikriva neprijatne zvuke i doprinosi osećaju privatnosti. Ljudi koji slušaju muziku kreativniji su i brže rešavaju zadatke od onih koji rade u tišini.

 

Radio Skay Brendirani radio 02

  

Istraživanja koja su rađena o uticajumuzike na ponašanje kupaca su pokazala zanimljive rezultate. Puštajući naizmenično blokove italijanske i francuske muzike u supermarketima, prodavci su uspevali da povećaju prodaju italijanskog, odnosno francuskog vina i sireva u onim periodima kada je ta muzika emitovana. Kupci su se češće opredeljivali za vina i sireve iz tih zemalja. Sve su to radili na podsvesnom nivou, bez da su bili svesni da je na njihov izbor kod kupovine uticala muzika koju su slušali hodajući kroz market. Prijatnija atmosfera, kreirama muzikom, rezultirala je dužim zadržavanjem u prodavnici, povećanom prodajom. *izvor psycnet.apa.org/psycinfo

Najsavremenije rešenje za prosfesionalno rešavanje muzike za potrebe biznisa je brendirana personalizovana radio stanica

   Ova usluga omogućava da se u kombinaciji sa muzikom, emituju promocije, reklame, akcije koje predstavljaju novi marketinški kanal koji se 100 % obraća Vašim klijentima. Mogućnosti su brojne: razdvojeno emitovanje različitih kampanja na različitim lokacijama, emitovanje reklama drugih brendova, trenutna promena muzičkog žanra u odnosu na trenutnu atmosferu u lokalu, black lista pesama i izvođača, omiljene pesme, različiti žanrovi za jutro, dan, veče, radni dan ili vikend...

Osim toga je moguće emitovanje (ID) identifikacionih džinglova Vašeg brenda. Vaša firma će biti predstavljena kao moderna, dinamična, ozbiljna kompanija od poverenja. 

   Brendirani radio je usluga prilagođena za sve vrste delatnosti: restorane, kafiće, klubove, butike, tržne centre, supermarkete, salone, knjižare, trgovinske lance, hotele, benzinske stanice, kladionice, prodavnice i brojne druge delatnosti.